Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"Söndag 17.2 
11.00 Gudstjänst och söndagsskola
Peter Sundqvist, Anders Höglund
17.00 Bibelseminarium

Söndag 24.2 
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist, Per-Erik Wingren 
Söndagsskolan har sportlov

Söndag 3.3 
11.00 Gudstjänst med nattvard
Peter Sundqvist, Jörgen Lund
Söndagsskolan på utfärd till Cronhjelmsbacken