Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"Söndag 20.1 
11.00 Gudstjänst och söndagsskola
Per-Erik Wingren, Pirkko Rantanen
17.00 Seminarium med Magnus Lindeman från Ljus i Öster

Söndag 27.1 
11.00 Gudstjänst och söndagsskola
Peter Sundqvist, Ann-Lois Edström

Söndag 3.2 
11.00 Gudstjänst med nattvard, söndagsskola
Peter och Gunilla Sundqvist
17.00 Bibelseminarium