Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"


Söndag 20.8
11.00 Gudstjänst. Roger Wingren, Tua Långnabba, Karin Byggmästar

Söndag 27.8
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Anders Höglund
Församlingsmöte

Söndag 3.9
11.00 Gudstjänst med nattvard.