KalenderKyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9

Onsdag 21.7
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön

Söndag 25.7
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Skolparken

Onsdag 28.7
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön

Söndag 1.8
11.00 Gudstjänst med nattvard. Mikael Nilsson, Ann-Lois Edström

Onsdag 4.8
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön

Söndag 8.8
11.00 Gudstjänst. Johan Nordlund, Pirkko Rantanen

Onsdag 11.8
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön

Söndag 15.8
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Gitta Edström
17.00 Bibelstudium

Onsdag 18.8
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön

Söndag 22.8
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Anders Höglund. Församlingsmöte
17.00 Bibelstudium

Onsdag 25.8
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön

Söndag 29.8
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Tua Långnabba
17.00 Bibelstudium

Onsdag 1.9
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön

Lördag 4.9
16.00 Vigsel

Söndag 5.9
11.00 Gudstjänst med nattvard 17.00 Bibelstudium