Anställda

(se under Kontakt/Anställda för kontaktinformation)
     

Församlingsarbetare
Birgitta Edström

Ungdomsledare Cajsa-Stina Ahlskog                                                                                   
med ansvar för ungdomsgruppen Underground

Ungdomsledare Isabelle Spiby
med ansvar för ungdomsgruppen WATCH