Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 26.11
11.00 Gudstjänst. Markus Linde, Per-Erik Wingren
Söndagsskola.
17.00 Studietillfälle: "Vi vill tjäna Herren" Per-Erik Wingren

Söndag 26.11
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per-Erik Wingren, Katarina Kattilakoski
Söndagsskola.
17.00 Studietillfälle: Per-Erik Wingren

Söndag 3.12 Första advent
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per-Erik Wingren, Katarina Kattilakoski
Söndagsskola.