Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.


Aktuell information i coronatider:
I våra gudstjänster och samlingar iakttar vi försiktighet och sköter handhygienen, rekommenderar användning av ansiktsskydd och sitter på varannan bänk. 
Den som har förkylningssymptom ombeds enligt allmänna rekommendationer att stanna hemma. 
Gudstjänsterna bandas också i fortsättningen och kan lyssnas via länken här på hemsidan.