Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"


Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9 

Söndag 20.10 
11.00 Gudstjänst. Miragha Sediqi, Gitta Edström. Församlingsmöte
Betaniakören. Söndagsskola
17.00 Studietillfälle "Krönikeböckerna del 1"

Söndag 27.10
11.00 Gemenskapsgudstjänst. Alan Kongari, söndagskolledarna.

Lördag 2.11 Alla helgons dag
18.00 Sånggudstjänst "Hoppet som bär"
Söndag 3.11 
11.00 Gudstjänst med nattvard. Ingmar Rönn, Ann-Lois Edström, Leif-Erik Holmqvist. Ljuständning för avlidna under året. Söndagsskola