Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"



Söndag 21.4 påskdagen
11.00 Gemenskapsgudstjänst
Efteråt kaffe och tårta Tua 60 år, sparbössa för fadderbarn i Zambia

Söndag 28.4 
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist, Ann-Lois Edström. Söndagsskola

Onsdag 1.5
18.00 Betaniakörens vårkonsert i Betania

Söndag 5.5 
11.00 Gudstjänst med nattvard
Söndagsskolan har våravslutning med utfärd