Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"


Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9 


Söndag 17.11 
11.00 Gudstjänst. Monika Koskinen, Lillemor Andersson-Kanckos.
Söndagsskola. Församlingens höstmöte.
17.00 Studietillfälle "Haggai"

Söndag 24.11
11.00 Gudstjänst. Olle Rosenqvist, Anders Höglund.
Betaniakören. Söndagsskola

Söndag 1.12 Första advent
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per-Erik Wingren, Peter Sundqvist.
Söndagsskola
17.00 Studietillfälle "Sakarja kap 1-8