Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"


Varje morgon kl 8-9 Kyrkan öppen för bön


Söndag 26.5 
11.00 Gudstjänst
Alan Kongari, Katarina Kattilakoski. Församlingsmöte

Söndag 2.6 
11.00 Gudstjänst med nattvard
Per-Erik Wingren, Tua Långnabba