Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 2.10
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist, Anders Höglund.
Violinmusik: Erik Nygård. Söndagsskolan på höstutflykt till Fäboda Lillsand

Söndag 9.10
11.00 Gemenskapsgudstjänst
Efteråt församlingssamtal kring FSB:s ekonomi

Söndag 16.10
11.00 Gudstjänst. Roger Wingren, Lillemor Andersson-Kanckos
Söndagsskola

RESA TILL ISRAEL 10-18.10 2016
Anmälningar och information Caj-Ola Höglund tel 050 5509869 eller 
Per-Erik Wingren tel 0500 564109