Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.


Aktuell information i coronatider:
Vi har offentliga gudstjänster varje söndag kl 11.
Viktigt att iaktta god handhygien, hålla avstånd, inte ta i hand eller kramas och att stanna hemma vid förkylningssymptom. I kyrkan sitter vi glesare i bänkarna, på varannan bänk. 
Gudstjänsterna bandas fortsättningsvis och finns tillgängliga på hemsidan. 

Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9

Söndag 20.9 
11.00 Gudstjänst Alan Kongari, Gitta Edström. Söndagsskola
17.00 Bibelstudium "Markus evangelium"

Söndag 27.9 
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Per-Erik Wingren. Söndagsskola. Höstvandring efter gudstjänsten
17.00 Bibelstudium "Markus evangelium"

Söndag 4.10 
11.00 Jazzgudstjänst "I belong to the band..."
Musik: Betania Blues Ensemble. Predikan: Jani Edström. Ledning: Ann-Lois Edström. Söndagsskola
17.00 Bibelstudium "Markus evangelium"