Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Gitta Edström
17.00 Studietillfälle: Rapport från Torpkonferensen, Per-Erik Wingren.
19.00 Bulgarisk gudstjänst

11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist
19.00 Bulgarisk gudstjänst

11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Per-Erik Wingren
17.00 Studietillfälle: 2 Moseboken, Per-Erik Wingren.
19.00 Bulgarisk gudstjänst