Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"


Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9

"Herre, lär oss be"
Bönekurs med Boris Salo 8 onsdagkvällar kl 18.30-20.15
Start 5.2. Kursavgift 80€ + bok 20€
Församlingen står för kostnaden för ungdomar och studerande 15-29 år.
Anmälan till Betanias kansli

Söndag 26.1
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist, Ann-Lois Edström. Söndagsskola
17.00 Studietillfälle Malaki 3:16-4

Söndag 2.2
11.00 Gudstjänst med nattvard
Peter Sundqvist, Katarina Kattilakoski
Söndagsskola

Söndag 9.2
11.00 Gudstjänst 
Hans-Erik Jansson, Gitta Edström. Söndagsskola
17.00 Studietillfälle Malaki 3:16-4