Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 2.4
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter och Gunilla Sundqvist
Söndagsskola

Söndag 9.4
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Katarina Kattilakoski.
Damkören. Söndagsskola. Församlingssamtal