Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 28.8
10.00 Gudstjänst.
Gunilla och Peter Sundqvist. Församlingsmöte

Söndag 4.9
11.00 Gudstjänst med nattvard. Obs tiden!
Peter Sundqvist, Gerd Långnabba

RUSKARESA TILL ÄKÄSLOMPOLO 22-25.9 2016
Anmälningar tas emot: Peter Sundqvist tel 050 5947589, peter.sundqvist@betania.fi

RESA TILL ISRAEL 10-18.10 2016
Anmälningar och information Caj-Ola Höglund tel 050 5509869 eller 
Per-Erik Wingren tel 0500 564109