Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 25.2
11.00 Gudstjänst. Roger Wingren, Per-Erik Wingren.
Äldsteavskiljning
17.00 Studietillfälle. Kungaböckerna: “Profeter och folkets gensvar”

Söndag 4.3
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist, Eivor Sandås.
Söndagsskolan på utfärd

Söndag 11.3
11.00 Gudstjänst. Leif-Erik Holmqvist, Mikael Nilsson.
Söndagsskola
17.00 Studietillfälle