Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"


Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9 (undantag 22.6 och 23.6)


Söndag 23.6 
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist, Ann-Lois Edström

Söndag 30.6 
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist
17.00 Bibelseminarium "Hesekiel"

Söndag 7.7  
11.00 Gudstjänst
Ann-Lois Edström, Sven-Olof Nordlund