Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"
Söndag 25.11
11.00 Gudstjänst Tomas Björkman, Per-Erik Wingren
Söndagsskola
17.00 Bibelseminarium, tema: "Mika"

Söndag 2.12
11.00 Gudstjänst med nattvard Peter Sundqvist, Ann-Lois Edström. 
Betaniakören. Söndagsskola
17.00 Bibelseminarium

Söndag 9.12
11.00 Gudstjänst med söndagsskolans julavslutning