Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"


Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9 

Söndag 25.8 
11.00 Gudstjänst 
Peter Sundqvist, Gitta Edström. Församlingsmöte

Söndag 1.9 
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist, Ann-Lois Edström.
17.00 Bibelseminarium "Ester"

Söndag 8.9  
11.00 Gudstjänst. Peter och Gunilla Sundqvist
Söndagsskolan startar