Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 22.7
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Gitta Edström
17.00 Studium "Jona" Per-Erik Wingren

Söndag 29.7
10.00 Ekumenisk gudstjänst i Skolparken
Predikan av Helena Smeds. Mötesledare: Patrik Hellström

Söndag 5.8
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Roger Wingren, Ann-Lois Edström. Leif-Erik Holmqvist.
17.00 Studietillfälle

Söndag 12.8
11.00 Gudstjänst. Torbjörn Anderssen, Lillemor Andersson-Kanckos

Söndag 19.8
11.00 Gudstjänst. Per-Erik Wingren, Anders Höglund
17.00 Studietillfälle

Söndag 26.8
11.00 Gudstjänst. Leif-Erik Holmqvist, Tua Långnabba, Karin Byggmästar
Församlingsmöte

Söndag 2.9
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist