Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.


Aktuell information om församlingens verksamhet nu under coronatider:
Församlingen öppnar sin verksamhet från 1 juni, samlingar med max 50 personer tillåts. Rekommendationen är att personer i riskgruppen fortfarande är försiktiga med att delta i folksamlingar..
Viktigt att iaktta god handhygien, hålla avstånd, inte ta i hand eller kramas och att stanna hemma vid förkylningssymptom. I kyrkan sitter vi glesare i bänkarna.
Gudstjänsterna bandas fortsättningsvis och finns tillgängliga på hemsidan. 

Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9

Söndag 5.7 
11.00 Gudstjänst med nattvard
Peter Sundqvist, Ann-Lois Edström

Söndag 12.7 
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist, Sven-Olof Nordlund

Söndag 19.7 
11.00 Gudstjänst
Sture Nyholm, Per-Erik Wingren