Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 30.10
11.00 Gudstjänst. Ron Larson från Converge Worldwide, Peter Sundqvist
Söndagsskola
17.00 Studietillfälle "Johannes evangelium kapitel 16" Sture Nyholm

Lördag 5.11 Alla helgons dag
18.00 Taizémässa

Söndag 6.11
11.00 Gudstjänst. Peter och Gunilla Sundqvist. 
Ljuständning för avlidna under året
Söndagsskola
17.00 Studietillfälle "Livet i nåden" Kjell Blomberg