Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 11.12 Tredje advent
11.00 Gemenskapsgudstjänst med söndagsskolans julavslutning

Söndag 18.12 Fjärde advent
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Anders Höglund. Betaniakören

Söndag 25.12 Juldagen
8.00 Julotta Peter Sundqvist

Söndag 1.1 Nyårsdagen
11.00 Gudstjänst med nattvard. Jan Edström, Tua Långnabba