Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender

Söndag 19.8
11.00 Gudstjänst. Per-Erik Wingren, Anders Höglund
17.00 Studietillfälle

Söndag 26.8
11.00 Gudstjänst. Leif-Erik Holmqvist, Tua Långnabba, Karin Byggmästar
Församlingsmöte

Söndag 2.9
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist