Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 27.5
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Mikael Nilsson
17.00 Studium "Predikaren" Per-Erik Wingren

Söndag 3.6
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist, Per-Erik Wingren

Söndag 10.6
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Pirkko Rantanen

Söndag 17.6
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Katarina Kattilakoski
Barnvälsignelse

22-24.6 KONFERENS PÅ HUMMELHOLMEN
Huvudtalare: Carl-Erik Sahlberg

Söndag 1.7
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter och Gunilla Sundqvist