Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 30.4
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist, Anders Höglund
Musiker: Patrick Wingren. Söndagsskola
17.00 Studietillfälle Peter Sundqvist "GT-NT"

Måndag 1.5 kl 16 och 19
BETANIAKÖRENS VÅRKONSERTER I BETANIA
"100 år med Psalmer och Sånger"
Programblad 10/20€ säljs vid ingången
Platsreserveringar torsd-fred 9-12 tel 7230642 eller mail
betaniakyrkan@betania.fi

Söndag 7.5
11.00 Gudstjänst med söndagsskolans våravslutning.
16.00 BETANIAKÖRENS VÅRKONSERT I BETANIA
          "100 år med Psalmer och Sånger"