Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 26.2
11.00 Gudstjänst. Besök av Gideoniterna. Predikan av Kent Lundqvist.
Gitta Edström. Ingen söndagsskola (sportlov)
17.00 Studietillfälle: Per-Erik Wingren 1 Moseboken

Söndag 5.3
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Per-Erik Wingren.
Söndagsskolans utfärd till Cronhjelmsbacken.
17.00 Studietillfälle. Sture Kackur

Söndag 12.3
11.00 Gudstjänst. Leif-Erik Holmqvist, Lillemor Andersson-Kanckos
Söndagsskola