Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.


Aktuell information i coronatider:
Vi har inga offentliga gudstjänster eller större samlingar i kyrkan under tiden 12.10-1.11.2020. 
Gudstjänsterna bandas och kan lyssnas via länken här på hemsidan.
Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9