Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

20-22.1 APOLOGETIKHELG I SCHAUMANSALEN / CAMPUS ALLEGRO
Se program under "Kalender"

Söndag 22.1 
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Schaumansalen
Söndagsskola i Betania
18.00 Ekumenisk kvällssamling i Schaumansalen

Söndag 29.1 
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Gunborg Lillvik
Söndagsskola
17.00 Studietillfälle Per-Erik Wingren

Söndag 5.2 
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist, Anders Höglund
Musiker: Patrick Wingren. Söndagsskola
17.00 Studietillfälle Hans-Erik Jansson