Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.


APRIL 2021
Gudstjänsterna kommer fortsättningsvis att bandas och det finns möjlighet att lyssna till dem via ljudfil här på hemsidan. 
Gudstjänsterna bandas kl 11 och samtidigt är kyrkan öppen för den som vill delta. Ljudfilen finns på hemsidan kl 13. 

Det nuvarande corona läget beräknas fortsätta under hela våren. Församlingens viktigaste uppgift är att fira gudstjänst. Därför är det i längden ohållbart att hålla kyrkan helt stängd. 

Pastorn, äldste och styrelsen har full förståelse för alla som av försiktighetsskäl väljer att inte komma till kyrkan och i stället lyssna hemma. För församlingsmedlemmarna är det viktigt att dessa båda möjligheter erbjuds parallellt. 

Smågrupperna fortsätter i vanlig ordning.
Kyrkan öppen för bön och förbön varje morgon kl 8-9.
I kyrkan iakttar vi försiktighet och sköter handhygienen, rekommenderar användning av ansiktsskydd, tar inte i hand och sitter på varannan bänk.
 Den som har förkylningssymptom ombeds enligt allmänna   rekommendationer att stanna hemma.