Jakobstads baptistförsamling

Gudstjänster


Gemenskapsgudstjänst

En välbesökt gudstjänstform för alla åldrar som oftast åtföljs av gemenskapen kring kyrkkaffet. Vår önskan är att alla generationer i familjen ska kunna komma samman för gemenskap, tillbedjan, undervisning, bön och kaffe, självklart med fokus på att även de minsta ska få ut något av gudstjänsten.

  Nattvardsgudstjänst

Första söndagen i månaden. En högtidlig festgudstjänst där vi firar nattvard, tar del av undervisning. Lovsjunger Gud och ber.