Jakobstads baptistförsamling

Kalender


Kyrkan öppen för bön varje morgon 8-9

Onsdag 12.6
8.45 Tidegärd
19.00 FSB:s gemensamma bön i Hirvlax

Söndag 16.6
11.00 Gudstjänst. Ingemar Rönn, Katarina Kattilakoski. Parentation

Onsdag 19.6
8.45 Tidegärd
18.30 Ekumenisk bön i Elim

Söndag 23.6
11.00 Gudstjänst med dop. Miragha Sediqi, Sven-Olof Nordlund

Onsdag26.6
8.45 Tidegärd

Söndag 30.6
11.00 Gudstjänst. Thomas Björkman, Johan Nordlund

Onsdag 3.7
8.45 Tidegärd

Söndag 7.7
11.00 Gudstjänst med nattvard. Adam Dulinski, Bengt Lillvik

Onsdag 10.7
8.45 Tidegärd

Söndag 14.7
11.00 Gudstjänst. Boris Salo, Pirkko Rantanen

Onsdag 17.7
8.45 Tidegärd
18.30 Ekumenisk bön i Elim

Söndag 21.7
11.00 Gudstjänst. Joyce Uwukunda, Anders Höglund

Onsdag 24.7
8.45 Tidegärd

Söndag 28.7
11.00 Ekumenisk parkgudstjänst

Onsdag 31.7
8.45 Tidegärd

Fredag -Söndag 2-4.8 Konferens på Humle

Onsdag 7.8
8.45 Tidegärd
Söndag 11.8
11.00 Gudstjänst. Robin Söderholm, Tua Långnabba
Onsdag 14.8
8.45 Tidegärd
Söndag 18.8
11.00 Gudstjänst. Bruce Campbell, Ann-Lois Edström. Församlingsmöte
Onsdag 21.8
8.45 Tidegärd
18.30 Ekumenisk bön i JKC
Söndag 25.8
11.00 Gudstjänst. Tommy Johansson, Birgitta Edström
Onsdag 28.8
8.45 Tidegärd
Söndag 1.9
11.00 Gudstjänst med nattvard. Boris Salo, Gunilla Sundqvist