Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 29.4
11.00 Gudstjänst. Per-Erik Wingren, Gunilla Sundqvist.
Betaniakören. Söndagsskola. Peter Sjöblom från FSB. Berättelser och bilder 
från norra Thailand. Kyrklund

Söndag 6.5
11.00 Gudstjänst. Jan Edström, Peter Sundqvist
Söndagsskolans vårutfärd med avslutning

Söndag 13.5
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist. Församlingsmöte