Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"


Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9 

Söndag 29.9
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Per-Erik Wingren. Betaniakören
Söndagsskola

Söndag 6.10 
11.00 Gudstjänst med nattvard. Sture Nyholm, Pirkko Rantanen, Per-Erik Wingren. Söndagsskola
17.00 Studietillfälle "Nehemja"

Söndag 13.10
11.00 Jazzgudstjänst. Jan Edström, Ann-Lois Edström.

Söndag 20.10 
11.00 Gudstjänst. Miragha Sediqi, Gitta Edström. Församlingsmöte
Betaniakören. Söndagsskola
17.00 Studietillfälle "Krönikeböckerna del 1"