Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 15.10
11.00 Gudstjänst med dop. Peter Sundqvist, Birgitta Edström
Betaniakören. 
17.00 Studietillfälle: "Det land som Herren din Gud ger dig" Per-Erik Wingren

Söndag 22.10
11.00 Gudstjänst. Leif-Erik Holmqvist, Mikael Sandås
Församlingsmöte. Söndagsskola
17.00 Studietillfälle: Sture Nyholm

Söndag 29.10
11.00 Gemenskapsgudstjänst
17.00 Studietillfälle: "Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva"  
Per-Erik Wingren