Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00 (undantag 24.6 då det är konferens på Hummelholmen). ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

22-24.6 KONFERENS PÅ HUMMELHOLMEN
Huvudtalare: Carl-Erik Sahlberg

FREDAG 22.6
14.00          ”Idag om 20 år”. Panelsamtal kring framtidsvisioner med representanter    från olika grupper och utskott inom samfundet. 
15.30          Sing in. Allsång med Carl-David Wallin och Husbandet.
16.30          Bibeldrama
18.00          Midsommarfest i lägergården. God mat, god musik, korta intervjuer                    med mera. 
20.30    Taizémässa i tältet

LÖRDAG 23.6
09.20          Morgonbön (nere vid stranden om vädret tillåter) Mikael Nilsson
10.00          Samling. Carl-Erik Sahlberg: ”Lärjungaskap för folk som är trötta                    på ord”
12.00          Mat
14.00          Kvartssamtal – låt dig inspireras av några passionerade mänskor             som var och en får en kvart på sig:
  Sam Pettersson: "Naturligtvis"
  Tommy Nyman: "Verkligheten är tredimensionell"
  Elina och Jon Lilienberg "Med hjärta för mission"
  Per-Erik Wingren "Tjäna eller känna?"
15.00          Kaffe (kiosken)
15.30          Peace Makers, med bl a Joshua Ethan Armfield
17.00          Mat
19.00          Sommarkväll på Humle. Predikan: Carl-Erik Sahlberg. Trinity
20.30          Kvällsfika
21.15          Introduktion till Dylan
21.30          “Dylan i sommarnatten”. En mässa med sånger av Bob Dylan

SÖNDAG 24.6
10.00          Gudstjänst med parentation. Predikan: Carl-Erik Sahlberg, Bo-Sanfrid   Höglund med flera
12.00          Mat
14.00          Avslutningsfest. Carl-Erik Sahlberg. Frank Isaksson med flera

Skilt program ordnas för barnen.