Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"Gudstjänst söndagen den 29 mars kl 11.00


Gudstjänst söndagen den 22 mars kl 11.00


Aktuell information om församlingens verksamhet nu under coronatider:
Som församling vill vi ta ansvar för att begränsa den epidemi som nu pågår och beskydda äldre och riskgrupper.
Enligt regeringens beslut och rekommendationer är därför alla gudstjänster och samlingar nu inhiberade. Gäller också alla barn- och ungdomsgrupper.
Vi ser tiden an och anpassar oss efter de anvisningar myndigheterna ger.
Vi bandar in en gudstjänst varje söndag morgon. Lyssna gärna via länken här på hemsidan.

Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9

Söndag 29.3 
11.00 Ingen offentlig gudstjänst.
Lyssna gärna till bandad gudstjänst via länken här på hemsidan.

Söndag 5.4 
11.00 Ingen offentlig gudstjänst.
Lyssna gärna till bandad gudstjänst via länken här på hemsidan.

Långfredag 10.4
11.00 Ingen offentlig gudstjänst.
Lyssna gärna till bandad gudstjänst via länken här på hemsidan.

Söndag 12.4 Påskdag
11.00 Ingen offentlig gudstjänst.
Lyssna gärna till bandad gudstjänst via länken här på hemsidan.