Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.


Aktuell information om församlingens verksamhet nu under coronatider:
Församlingen öppnar sin verksamhet från 1 juni, samlingar med max 50 personer tillåts. Rekommendationen är att personer i riskgruppen fortfarande är försiktiga med att delta i folksamlingar..
Viktigt att iaktta god handhygien, hålla avstånd,inte ta i hand eller kramas och att stanna hemma vid förkylningssymptom. I kyrkan sitter vi glesare i bänkarna.
Gudstjänsterna bandas fortsättningsvis och finns tillgängliga på hemsidan. 

Kyrkan öppen för bön varje morgon kl 8-9

Söndag 7.6
11.00 Gudstjänst med nattvard i kyrkan
Peter Sundqvist, Mikael Nilsson

Söndag 14.6
11.00 Gudstjänst
Peter Sundqvist, Gitta Edström. Församlingsmöte

Söndag 21.6
11.00 Gudstjänst 
Peter Sundqvist, Jörgen Lund

Söndag 28.6
11.00 Gudstjänst 
Peter Sundqvist, Tua Långnabba