Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00. ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "kalender"

Söndag 21.1
11.00 Gudstjänst. Torbjörn Anderssén, Gerd Långnabba.
Söndagsskola
17.00 Studietillfälle: "Samuelsböckerna: Samuel, Saul och David"
Per-Erik Wingren

Söndag 28.1
11.00 Gudstjänst. Peter och Gunilla Sundqvist. Sång: Daniel Allén
Söndagsskola

Söndag 4.2
11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist, Ann-Lois Edström.
Söndagsskola