Jakobstads baptistförsamling

Välkommen

BETANIAKYRKAN är en församling som hör till
Finlands svenska baptistsamfund.

VI FIRAR GUDSTJÄNST VARJE SÖNDAG kl 11.00.
ALLA VARMT VÄLKOMNA.

Se detaljerat veckoprogram under "Kalender"

Söndag 30.9
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan
Sebastian Stakset med team
Söndagsskolan på utfärd till Fäboda

Söndag 7.10
11.00 Gudstjänst med nattvard. Gemensam med finska baptisterna
Seppo Särkioja, Peter Sundqvist, Esko Ylinen
Söndagsskola

Söndag 7.10
11.00 Jazzgudstjänst Jani Edström med musiker.
Söndagsskola