Jakobstads baptistförsamling

Mission

TORIT SCHOOL PROJEKT -skolbygge i södra Sudan

Afrikas största land, Sudan, finns tio delstater. En av dem är Östra Ekvatorialsudan. Staten gränsar både till Kenya, Uganda och Etiopien. Guvernörsstaden heter Torit. Den bebos främst av latukastammen men även andra stamfolk, såsom madi. acholi, lopit med flera, residerar här. Staden är omgiven av många bergsformationer, den mest kända är Imatong. Området har under årtionden härjats av många oroligheter. Inbördeskriget mellan arabiska norra delen av Sudan och den afrikanska södra delen pågick över 30 år. CPA (Comprehensive Peace Agreement) skrevs under i januari 2005. En skör fred har rått fram tills dagsläget. I januari 2011 har man planer på att hålla en så kallad referendum, ett val som skall utvisa om Nord- och Sydsudan skall separeras totalt och Sydsudan utropas till en egen fri stat.
Även  gerillarörelsen Lord Resistance Army (LRA) har gjort säkerhetsläget i området labilt under mer än 20 års tid. Dessutom förekommer ofta stamfejder och strider om boskap.

I början av januari 1998 kommer vi till Östra Ekvatorialsudan för första gången. Vi anländer till Lohutok mitt under brinnande krig. NCA, Norska Kyrkans Nödhjälp, har en klinik och bas i byn som ligger oerhört vackert belägen på Lopit bergssluttning. Små byar finns strategiskt byggda längs bergsväggarna. De är svåra att se för högtflygande Antonov bombplan. Herdepojkars flöjtspel ekar mellan bergen medan de vaktar sina get- och fårhjordar. Går man längs de branta stigarna möter man garanterat en leende latukakvinna med en bolmande pipa i mungipan. Strax under nedre läppen finns ett hål som är igenpluggat med t.ex en träbit eller en patronhylsa. Ganska centralt i byn ligger AIC (African Inland Church) kyrkan. Vi är med på en gudstjänst en söndag förmiddag, Sture predikar. Här möter vi Joseph Gamara, en ung pojke, för första gången.

Joseph blir så småningom tvungen att fly till Uganda p.g.a kriget. Han stannar flera år i Acholi- Pii Refugee Camp i Lira i norra Uganda. Här får han sin gymnasieutbildning. Genom pastor Emmanuel Etochu i Soroti, Uganda, kan vi sända pengar för Josephs studieavgifter. Han blir klar med studierna 2005 och flyttar tillbaka till Sudan. Hans önskan att gå en jusristutbildning skrinläggs p.g.a brist på pengar. Sina bopålar slår han ner i staden Torit, som ligger 120 km från huvudstaden Juba. Distriktsguvernören i Torit anställer Joseph, bl.a som radio-operatör och för andra uppgifter.

Joseph ser det enorma behovet av utbildning för barnen i Torit. Han vill se en skola på kristen, evangelisk grund. Det finns katolska skolor men barnmängden är stor och flera skolor behövs. Guvernören hjälper Joseph att få en tomt och  tre enkla strukturer av bambu och gräs sätts upp. Ett 80 tal barn börjar i förskolan. Skolprojektet växer och med hjälp av en donation ersätts de tre rishyddorna med 6 så kallade semipermanenta klassrum. Dessa strukturer har plåttak samt väggar av bambukäppar som kan bindas samman med lera och cementeras utanpå. En sådan byggnad beräknas hålla i 10-15 års tid. På framtiden hoppas man få permanenta klassrum byggda av tegel eller cementblock. Idag har Torit Pre- och Primary School omkring 300 barn samt 6 frivilligt arbetande lärare.

Tack vare IAS, International Aid Services, har skolan fått en vattenbrunn grävd. CARITAS har hjälpt till med latrinbyggen. Detta har hänt under 2010. Hälsovårdsmyndigheternas krav måste ju uppfyllas. Eftersom antalet skolbarn ökar behövs nu flera byggnader samt mera läromedel. Även lärarna bör få ersättning för sin arbetsinsats. Projektet är alltså i stort behov av förbön men också ekonomiskt understöd. 


STÖD TILL VÄNFÖRSAMLING I ZAPORIZHIA I UKRAINA


Tillsammans med Finlands svenska baptistsamfund stöder vi:

  • utbildning och rehabilitering för handikappade i nordvästra Thailand
Projektaktiviteter:
  1. skolprogram i Mae Sariang
  2. arbete i byarna med de handikappade och deras familjer
  3. information till närsamhället
  4. inkomstgenerering för de handikappade och deras familjer
  5. personalutbildning
  6. framställning av informations- och undervisningsmaterial
  7. center där det finns terapiavdelning och dagsprogram för vuxna

  • stöd till en kurdisk församling i Armenien
  • Vi besökte församlingen i byn Avshar utanför huvudstaden Jerevan i april 2014 och maj 2019. Vi stöder församlingen månatligen. I januari 2019 samlades pengar för anskaffning av en bil till pastor Siaband Uzoyan. Hans son Tengiz utexaminerades som pastor i juni 2019.
stöd till pastor i Iran
Stödet kanaliseras vi EBF