Jakobstads baptistförsamling

LänkarFinlands svenska baptistsamfund (FSB)

http://www.baptist.fi/


Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund (SBFU)

http://www.baptist.fi/sbfu/


Tidningen Missionsstandaret

http://www.baptist.fi/index.php/tidningen.html