Jakobstads baptistförsamling

Bön


Kyrkan öppen för bön och förbön varje morgon kl 8-9


Tidegärd onsdagar kl 8.45 och 18.00

Växelläsning av psaltarpsalmer, bön och stillhet.

Bön innan gudstjänsten

Söndagar 10.30-10.50 samlas vi i konferensrummet (vid kansliet) och ber för gudstjänsten. Varmt välkommen!

Bönedagar

Med jämna mellanrum har vi bönedagar. Vi avskiljer då ett rum och den som vill tar ansvar för en eller flera timmar då de ber antingen hemma eller i det avskilda rummet. Oftast är vi i Konferensrummet som ligger på kansli sidan.

Detta med bönedagar och bönedygn är ett fenomen som sprider sig över hela världen.