Jakobstads baptistförsamling

Anställda


Församlingspastor

Peter Sundqvist
050 594 75 89
peter.sundqvist@betania.fi

Församlingsarbetare

Birgitta Edström
050 596 10 40
gitta.edstrom@betania.fi

Ungdomsledare
Cajsa-Stina Ahlskog
044 505 05 44
cajsa.ahlskog@gmail.com

Ungdomsledare
Isabelle Spiby
0406892241
isabelle.spiby@baptist.fi