Jakobstads baptistförsamling

Anställda


FörsamlingspastorFörsamlingsarbetare

Birgitta Edström
050 596 10 40
gitta.edstrom@betania.fi

Ungdomsledare
Cajsa-Stina Ahlskog
044 505 05 44
cajsa.ahlskog@gmail.com

Ungdomsledare
Isabelle Spiby
0406892241
isabelle.spiby@baptist.fi