Jakobstads baptistförsamling

Anställda


Församlingspastor

Peter Sundqvist
050 594 7589
peter.sundqvist@betania.fi

Församlingsarbetare

Birgitta Edström
050 596 1040
gitta.edstrom@betania.fi

Församlingsarbetare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten

Mikael Nilsson
040 481 1804
mikael.nilsson@betania.fi