Jakobstads baptistförsamling

Gudstjänster


I Betania har vi gudstjänst varje söndag. Vi vill som Guds familj komma samman och tillbe Honom, ta emot undervisning och be för varandra. Ibland har vi inbjudna talare med oftast predikar någon av våra pastorer. I alla våra gudstjänster är söndagsskolan med oss en liten stund i början för att sedan gå ner till sina rum i källaren. Vi vill här presentera några av våra olika gudstjänster för dig. Du kan sedan se i vår kalender eller på första sidan för närmare detaljer.


Gemenskapsgudstjänst


En välbesökt gudstjänstform för alla åldrar som oftast åtföljs av gemenskapen kring kyrkkaffet. Vår önskan är att alla generationer i familjen ska kunna komma samman för gemenskap, tillbedjan, undervisning, bön och kaffe, självklart med fokus på att även de minsta ska få ut något av gudstjänsten.


Ordets & bönens gudstjänst

En gudstjänst med lovsång men utan predikan där vi istället läser Ordet högt och tar tid i stillhet, bön och förbön med hjälp av bönelappar. 2-3 ggr/termin 


Nattvardsgudstjänst

En högtidlig festgudstjänst där vi firar nattvard, tar del av undervisning. Lovsjunger gud och ber.