Jakobstads baptistförsamling

Gudstjänster


I Betania har vi gudstjänst varje söndag kl 11. Vi vill som Guds familj komma samman och tillbe Honom, ta emot undervisning och be för varandra. Ibland har vi inbjudna talare med oftast predikar någon av våra pastorer. Vi vill här presentera några av våra olika gudstjänster för dig. Du kan sedan se i vår kalender eller på första sidan för närmare detaljer.


Gemenskapsgudstjänst


En välbesökt gudstjänstform för alla åldrar som oftast åtföljs av gemenskapen kring kyrkkaffet. Vår önskan är att alla generationer i familjen ska kunna komma samman för gemenskap, tillbedjan, undervisning, bön och kaffe, självklart med fokus på att även de minsta ska få ut något av gudstjänsten.

 

Nattvardsgudstjänst

En högtidlig festgudstjänst där vi firar nattvard, tar del av undervisning. Lovsjunger Gud och ber.