Jakobstads baptistförsamling

Äldstekår


Till äldstekårens uppgifter hör att tillsammans med pastorn vara församlingens
andliga ledare och visionärer samt att förankra församlingens vision och mål i
de olika verksamhetsgrenarna.

Äldstekåren består av: 
Peter Sundqvist (pastor)
Per-Erik Wingren
Mikael Lidman
Tua Långnabba
Ann-Lois Edström
Johan Nordlund