Jakobstads baptistförsamling

Styrelse


Församlingens styrelse handhar det juridiska ansvaret och den ekonomiska förvaltningen, anställningsfrågor och fastigheter.
Styrelsen bereder ärenden till församlingsmötet som är det beslutande organet.

Styrelsen består av:
Ulrika Galls (ordförande)
Anders Höglund (vice ordförande)
Mats Jansson (sekreterare)
Ben Edström (vicesekreterare)
Henna Selin
Peter Sundqvist
Jörgen Lund (ersättare) kassör och bokförare
Monica Segerwall (ersättare)
Lillemor Andersson-Kanckos (ersättare) 

Dessutom deltar Christian Lund och Ralf Långnabba (disponenter) i styrelsens möten.