Jakobstads baptistförsamling

Styrelse


Församlingens styrelse handhar det juridiska ansvaret och den ekonomiska förvaltningen, anställningsfrågor och fastigheter.
Styrelsen bereder ärenden till församlingsmötet som är det beslutande organet.

Styrelsen består av:
Anders Höglund (ordförande)
Ingemar Hannus (vice ordförande)
Mats Jansson (sekreterare)
Ben Edström (vicesekreterare)
Henna Selin (kassör)
Ulrika Galls
Peter Sundqvist
Anders Högberg (ersättare)
Monica Segerwall (ersättare)
Lillemor Andersson-Kanckos (ersättare) 

Dessutom deltar Christian Lund och Ralf Långnabba (disponenter) i styrelsens möten.