Jakobstads baptistförsamling

Anställda

(se under Kontakt/Anställda för kontaktinformation)


Församlingspastor
Peter Sundqvist         

Församlingsarbetare
Birgitta Edström

Församlingsarbetare Cajsa-Stina Ahlskog                                                                              med ansvar för ungdomsgruppen Watch